Bolagsordning

Bolagsordningen antogs vid extra bolagsstämman den 25 augusti 2016.