Bolagsordning

Bolagsordningen antogs vid extra bolagsstämman den 12 januari 2021.