Ledningen

Peter Zerhouni

Verkställande direktör (VD)

Född: 1972.

Befattning: Zerhouni är VD för InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) sedan 2016 och för InDex Pharmaceuticals AB samt InDex Diagnostics AB sedan 2015. Zerhouni är styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB och InDex Diagnostics AB sedan 2017.

Aktuella uppdrag:

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Zerhouni var VD för Diamyd Medical koncernen och Diamyd Medical AB fram till 2015, Mertiva AB och Mertiva Diagnostics AB fram till 2013 samt styrelseledamot i Cellaviva AB fram till 2015.

Annan relevant erfarenhet: Zerhouni har stor erfarenhet av att utveckla mindre läkemedelsutvecklingsbolag ur såväl ett vetenskapligt som affärsmässigt perspektiv. Han kom till InDex från det noterade bolaget Diamyd Medical AB där han hade varit VD sedan 2011 och där han även hade varit chef för affärsutvecklingen. Han var en drivande kraft bakom genomförandet av ett av de största licensavtalen någonsin inom svensk bioteknologi 2010. Han har tidigare innehaft flera olika positioner vid ING Bank i Bryssel och Amsterdam. Han har biologi- och civilekonomexamina från Lunds universitet (en del av kursarbetet avslutades vid University of California vid Berkely).

Innehav i InDex: Direkt ägande av 70 000 aktier.

Johan Giléus

Chief Financial Officer (CFO)

Född: 1965.

Befattning: Giléus är CFO i InDex sedan maj 2017. Giléus är styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB och InDex Diagnostics AB sedan 2017.

Aktuella uppdrag: Giléus är VD för Giléus Consulting AB samt styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i Bygghemma Group First AB.

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Giléus var fram till och med maj 2015 partner i Deloitte AB med inriktning på M&A och aktiemarknadsfrågor. Giléus var även styrelseledamot i Deloitte AB fram till 2014.

Annan relevant erfarenhet: Giléus arbetar även som fristående konsult inom finansområdet med inriktning på M&A finansiell rapportering och övriga aktiemarknadsfrågor. Han har en bred erfarenhet från branscher som Life Science, Energi, Tjänster samt tillverkande industri. Under de senaste 25 åren har Giléus arbetat med svenska och internationella strategiska och finansiella kunder i samband med förvärv och avyttringar. Giléus har även agerat som rådgivare i ett 75-tal börsintroduktioner. Han har studerat ekonomi på Stockholms universitet.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 40 000 aktier.

Dr. Thomas Knittel

Chief Medical Officer (CMO)

Född: 1962.

Befattning: Knittel är CMO i InDex sedan 2012.

Aktuella uppdrag: Ej tillämpligt.

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Knittel var VD i Gastrogenics UG fram till 2015, konsult åt Medoderm GmbH fram till 2013, general manager i Harlan Laboratories Ltd. fram till 2011 samt enhetschef i Novo Nordisk Pharma GmbH fram till 2010.

Annan relevant erfarenhet: Knittel har mer än 15 års klinisk erfarenhet inom medicinsk gastroenterologi samt 13 års erfarenhet av medical affairs och marknadsföring. Innan han kom till InDex var han affärsenhetschef samt försäljnings- och marknadsföringschef på Novo Nordisk A/S för Centraleuropa, chef för läkemedelsområdet på Harlan Laboratories Ltd, samt VP Corporate & Medical Affairs på Develogen AG. Han har en M.D., Ph.D. från University of Mainz med en specialistutbildning inom internmedicin och medicinsk gastroenterologi. Han är docent i internmedicin och medicinsk gastroenterologi vid universitetskliniken i Göttingen och har även en MBA från Kellogg School of Management/WHU.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 15 000 aktier.

Pernilla Sandwall

Chief Operating Officer (COO)

Född: 1963.

Befattning: Sandwall är COO i InDex sedan 2012.

Aktuella uppdrag: Sandwall är styrelseledamot i Innovativa Mindre Life science företag (IML,som är en del av branschorganisationen Läkemedelsindustriföreningen).

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Sandwall var fram till 2015 medlem i SwedenBios arbetsgrupp för kliniska prövningar och regulatoriska frågor. Sandwall var fram till 2018 styrelseledamot i Farmaceuter utan gränser.

Annan relevant erfarenhet: Sandwall har arbetat på Merck & Co. Inc. (MSD) i mer än 20 år, där hon arbetade med klinisk forskningsverksamhet på både dotterbolaget i Sverige och på huvudkontoret i USA. Hon har erfarenhet från tidigare positioner som klinisk prövningsledare och projektledare, samt från strategiskt arbete som chef inom klinisk forskning. Under de senaste åren har hon arbetat med global patientrekrytering, strategier för val av prövningscenter och studiegenomförande. Hon har även erfarenhet av Change Management och Lean Six Sigma-metodiken. Hon har en apotekarexamen från Uppsala universitet.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 27 500 aktier.