Revisorer

InDex revisor är Deloitte AB med adressen Rehnsgatan 11, 113 79 Stockholm. Huvudansvarig revisor är Therese Kjellberg som är en auktoriserad revisor och medlem i FAR.