Revisorer

InDex revisor är PricewaterhouseCoopers AB med adressen Torsgatan 21, 113 97 Stockholm. Huvudansvarig revisor är Magnus Lagerberg.