Styrelsen

Prof. Wenche Rolfsen

Styrelseordförande

Född: 1952.

Befattning: Styrelseledamot och styrelseordförande i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) sedan 2016 och i InDex Pharmaceuticals AB samt styrelseledamot i InDex Diagnostics AB sedan 2011.

Aktuella uppdrag: Rolfsen är styrelseordförande i BioArctic AB samt styrelseledamot i Swedish Match AB, Rolfsen Consulting AB (där hon även är VD). Rolfsen är partner i Serendipity Partners.

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Rolfsen var styrelseordförande i Sarsia Seed AS fram till 2018 samt Denator AB fram till 2014. Därutöver var hon styrelseledamot i Moberg Pharma AB fram till 2017, Industrifonden fram till 2016, TFS Trial Form Support International AB fram till 2015 samt i Apotek Produktion & Laboratorier AB fram till 2015. Vidare var hon tillförordnad VD i InDex under en kort period 2015.

Annan relevant erfarenhet: Rolfsen har 16 års erfarenhet i ledande befattningar inom pre-klinisk forskning och utveckling på Pharmacia AB. Hon var ansvarig för den tidiga kliniska organisationen inom Quintiles Europe och VD på Quintiles Scandinavia i totalt 11 år. Hon har även varit styrelseledamot i flera börsbolag sedan 2005 och varit involverad i tre tidigare noteringar i Sverige och Norge. Hon har doktorerat i farmakologi vid Uppsala universitet och var adjungerad professor vid nämnda universitet i 9 år.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Indirekt ägande av 95 124 aktier via Rolfsen Consulting AB.

Prof. Uli Hacksell

Styrelseledamot

Född: 1950.

Befattning: Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) sedan 2016.

Aktuella uppdrag: Hacksell är styrelseordförande i Cerecor och Adhera Therapeutics, VD och styrelseledamot i Medivir AB, samt styrelseledamot i Active Biotech, Beactica AB och Uppsala universitet.

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Hacksell var styrelseordförande i Glionova AB fram till 2017, SynAct Pharma A/S fram till 2015 och VD för ACADIA Pharmaceuticals, Inc. fram till 2015. Hacksell var styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB mellan 2015-2017.

Annan relevant erfarenhet: Hacksell har över 20 års internationell erfarenhet i ledande positioner inom FoU på stora läkemedels- och bioteknikföretag samt över 10 års erfarenhet som VD för publika bolag. Han var VD för ACADIA Pharmaceuticals från och med september 2000 till och med mars 2015 och ledde företaget från att vara ett privat start-up bolag till att bli ett publikt bolag i mångmiljardklassen. Han har tidigare haft olika ledande befattningar inom Astra AB och har varit professor i organisk kemi vid Uppsala universitet. Han har en doktorsexamen från Uppsala universitet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 68 000 aktier.

Dr. Lennart Hansson

Styrelseledamot

Född: 1956.

Befattning: Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) sedan 2016.

Aktuella uppdrag: Hansson är styrelseordförande i Ignitus AB och Sixera Pharma AB samt styrelseledamot i Medivir AB, Calliditas Therapeutics AB och Cinclus Pharma AG.

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Hansson var styrelseledamot i Athera biotechnologies AB fram till 2018, Malmö Industrifinans AB fram till 2015 samt Uminova Invest AB fram till 2015. Han var även styrelsesuppleant i Airsonett Holding AB fram till 2015. Hansson var styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB mellan 2011-2017.

Annan relevant erfarenhet: Hansson var tidigare investeringsansvarig på Industrifondens Life Science enhet. Han har sedan tidigare mer än 20 års erfarenhet från läkemedels- och biotekindustrin i ledande befattning hos KabiGen AB, Symbicom AB, AstraZeneca AB och BioVitrum AB och som VD för Arexis AB. Mellan 2006 och 2008 jobbade han för Karolinska Development AB. Han har doktorerat vid Umeå universitet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Nej. Hansson är tidigare anställd i Industrifonden.

Innehav i InDex: Indirekt ägande av 72 000 aktier via Ignitus AB.

Stig Lökke Pedersen

Styrelseledamot

Född: 1961.

Befattning: Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) sedan 2016.

Aktuella uppdrag: Pedersen är styrelseordförande i Modus Therapeutics AB, moksha8 Ltd, Transmedica A/S, och SSI-Diagnostics A/S samt styrelseledamot i Union Therapeutics A/S, MSI Ltd, SkyBrands A/S och BroenLab A/S.

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Pedersen var styrelseordförande i Nuevolution AB, x3 Capital, Microlytic ApS och Ergolet A/S fram till 2015 samt Chemometec A/S fram till 2014 och styrelseledamot i Executive Capital A/S fram till 2014. Pedersen var styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals AB mellan 2012-2017.

Annan relevant erfarenhet: Pedersen var under en period på närmare 20 år med i ledningen av den danska läkemedelskoncernen H. Lundbeck A/S, varav 10 år som medlem av Lundbecks koncernledning. Från 2005 till 2011 var Pedersen även marknadsdirektör och ansvarig för Lundbecks globala försäljnings- och marknadsaktiviteter. Åren innan Lundbeck arbetade han för Ciba-Geigy AG (nu Novartis) under många år i Danmark, Schweiz och Sydafrika. Pedersen har sammanlagt tillbringat mer än 30 år i läkemedelsindustrin och har även gedigen börserfarenhet som ordförande under 5 år i Life Science företaget Chemometec A/S. Han har en masterexamen i ekonomi från Aalborg universitet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Indirekt ägande av 63 962 aktier via H&L Invest ApS.