Styrelsen

Prof. Wenche Rolfsen

Styrelseordförande sedan 2011

Född: 1952.

Aktuella uppdrag: Rolfsen är styrelseordförande i BioArctic AB, samt styrelseledamot i Swedish Match AB, Cinclus Pharma AB och Rolfsen Consulting AB (där hon även är VD). Rolfsen är partner i Serendipity Partners.

Erfarenhet: Rolfsen har 16 års erfarenhet i ledande befattningar inom pre-klinisk forskning och utveckling på Pharmacia AB. Hon var ansvarig för den tidiga kliniska organisationen inom Quintiles Europe och VD på Quintiles Scandinavia i totalt 11 år. Hon har även varit styrelseledamot i flera börsbolag sedan 2005. Hon har doktorerat i farmakologi vid Uppsala universitet och var adjungerad professor vid nämnda universitet i 9 år.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex:  Direkt ägande av 18 900 aktier och indirekt ägande av 81 224 aktier.

Prof. Uli Hacksell

Styrelseledamot sedan 2016

Född: 1950.

Aktuella uppdrag: Hacksell är styrelseledamot i Medivir AB, Active Biotech och Beactica AB.

Erfarenhet: Hacksell har över 25 års internationell erfarenhet i ledande positioner inom FoU på stora läkemedels- och bioteknikföretag samt över 10 års erfarenhet som VD för publika bolag. Han har varit VD och styrelseordförande för Cerecor. Han var VD för ACADIA Pharmaceuticals från och med september 2000 till och med mars 2015 och ledde företaget från att vara ett privat start-up bolag till att bli ett publikt bolag i mångmiljardklassen. Han har tidigare haft olika ledande befattningar inom Astra AB och har varit professor i organisk kemi vid Uppsala universitet. Han har en doktorsexamen från Uppsala universitet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 68 000 aktier.

Dr. Lennart Hansson

Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1956.

Aktuella uppdrag: Hansson är styrelseordförande i Ignitus AB, Cinclus Pharma AB och Sixera Pharma AB samt styrelseledamot i Medivir AB och Calliditas Therapeutics AB.

Erfarenhet: Hansson var tidigare investeringsansvarig på Industrifondens Life Science enhet. Han har sedan tidigare mer än 25 års erfarenhet från läkemedels- och biotekindustrin i ledande befattning hos KabiGen AB, Symbicom AB, AstraZeneca AB, Karolinska Development AB och BioVitrum AB och som VD för Arexis AB. Han har doktorerat vid Umeå universitet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Indirekt ägande av 72 000 aktier.

Stig Lökke Pedersen

Styrelseledamot sedan 2012

Född: 1961.

Aktuella uppdrag: Pedersen är styrelseordförande i Modus Therapeutics AB, moksha8 Ltd, Transmedica A/S, och SSI-Diagnostics A/S samt styrelseledamot i Union Therapeutics A/S, MSI Ltd, SkyBrands A/S och BroenLab A/S.

Erfarenhet: Pedersen var under en period på närmare 20 år med i ledningen av den danska läkemedelskoncernen H. Lundbeck A/S, varav 10 år som medlem av Lundbecks koncernledning. Från 2005 till 2011 var Pedersen även marknadsdirektör och ansvarig för Lundbecks globala försäljnings- och marknadsaktiviteter. Åren innan Lundbeck arbetade han för Ciba-Geigy AG (nu Novartis) under många år i Danmark, Schweiz och Sydafrika. Pedersen har sammanlagt tillbringat mer än 30 år i läkemedelsindustrin och har även gedigen börserfarenhet. Han har en masterexamen i ekonomi från Aalborg universitet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Indirekt ägande av 63 962 aktier.

 

Marlene Forsell

Styrelseledamot sedan april 2020

Född: 1976

Aktuella uppdrag: Forsell är styrelseledamot i Nobia, STG Group, Kambi Group, och Lime Technologies.

Erfarenhet: Forsell var 2013-2018 CFO för Swedish Match och hade dessförinnan flera ledande ekonomibefattningar i samma företag. Innan Forsell anställdes av Swedish Match år 2004 arbetade hon på Ernst & Young med transaktionsrådgivning. Forsell har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex:

 

Dr. Yilmaz Mahshid

Styrelseledamot sedan april 2020

Född: 1979

Aktuella uppdrag: Mahshid är VD för Medivir AB samt styrelseledamot i Mahshid Advisors AB och Venaticus Capital AB.

Erfarenhet: Mahshid var tidigare anställd på Industrifonden där han som Investment Manager & Controller tillhörde life science-teamet. Han har tidigare erfarenhet från positioner som health care-analytiker vid Pareto Securities och Öhman Fondkommission. Han inledde sin karriär som forskare vid Karolinska institutet och därefter på läkemedelsföretagen Biolipox och Orexo. Mahshid har en doktorsexamen från Institutionen för medicinsk biokemi och biofysik vid Karolinska institutet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: