Styrelsen

Prof. Wenche Rolfsen

Styrelseledamot och styrelseordförande

Född: 1952.

Befattning: Styrelseledamot och styrelseordförande i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) sedan 2016 och i InDex Pharmaceuticals AB samt styrelseledamot i InDex Diagnostics AB sedan 2011.

Aktuella uppdrag: Rolfsen är styrelseordförande i BioArctic AB samt styrelseledamot i Smartfish AS, Swedish Match AB, Recipharm AB, Rolfsen Consulting AB (där hon även är VD).

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Rolfsen var styrelseordförande i Sarsia Seed AS fram till 2018 samt Denator AB fram till 2014. Därutöver var hon styrelseledamot i Moberg Pharma AB fram till 2017, Industrifonden fram till 2016, TFS Trial Form Support International AB fram till 2015 samt i Apotek Produktion & Laboratorier AB fram till 2015. Vidare var hon tillförordnad VD i InDex under en kort period 2015.

Annan relevant erfarenhet: Rolfsen har 16 års erfarenhet i ledande befattningar inom pre-klinisk forskning och utveckling på Pharmacia. Hon var ansvarig för den tidiga kliniska organisationen inom Quintiles Europe och VD på Quintiles Scandinavia i totalt 11 år. Hon har även varit styrelseledamot i flera börsbolag sedan 2005 och varit involverad i tre tidigare noteringar i Sverige och Norge. Hon har doktorerat i farmakologi vid Uppsala universitet och var adjungerad professor vid nämnda universitet i 9 år.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Indirekt ägande av 81 224 aktier via Rolfsen Consulting AB och direkt ägande av 400 000 teckningsoptioner 2016-2019.

Prof. Uli Hacksell

Styrelseledamot

Född: 1950.

Befattning: Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) sedan 2016.

Aktuella uppdrag: Hacksell är styrelseordförande i Cerecor och Adhera Therapeutics, VD och styrelseledamot i Medivir AB, samt styrelseledamot i Beactica och Uppsala universitet.

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Hacksell var styrelseordförande i SynAct Pharma A/S fram till 2015 och VD för ACADIA Pharmaceuticals, Inc. fram till 2015.

Annan relevant erfarenhet: Hacksell har över 20 års internationell erfarenhet i ledande positioner inom FoU på stora läkemedels- och bioteknikföretag samt över 10 års erfarenhet som VD för publika bolag. Han var VD för ACADIA Pharmaceuticals från och med september 2000 till och med mars 2015 och ledde företaget från att vara ett privat start-up bolag till att bli ett publikt bolag i mångmiljardklassen. Han har tidigare haft olika ledande befattningar inom Astra AB och har varit professor i organisk kemi vid Uppsala universitet. Han har en PhD från Uppsala universitet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 15 000 aktier och direkt ägande av 175 000 teckningsoptioner 2016-2019.

Dr. Lennart Hansson

Styrelseledamot

Född: 1956.

Befattning: Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) sedan 2016.

Aktuella uppdrag: Hansson är styrelseordförande i Ignitus AB och Sixera Pharma AB samt styrelseledamot i Medivir AB, Calliditas Therapeutics AB, Athera biotechnologies AB och Cinclus Pharma AG.

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Hansson var styrelseledamot i Malmö Industrifinans AB fram till 2015 samt Uminova Invest AB fram till 2015. Han var även styrelsesuppleant i Airsonett Holding AB fram till 2015.

Annan relevant erfarenhet: Hansson har varit engagerad i Industrifondens Life Science enhet sedan 2008. Han har sedan tidigare mer än 20 års erfarenhet från läkemedels- och biotekindustrin i ledande befattning hos KabiGen AB, Symbicom AB, AstraZeneca AB och BioVitrum AB och som VD för Arexis AB. Mellan 2006 och 2008 jobbade han för Karolinska Development. Han har doktorerat vid Umeå universitet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Nej. Hansson är tidigare anställd i Industrifonden.

Innehav i InDex: Indirekt ägande av 30 000 aktier via Ignitus AB.

Stig Løkke Pedersen

Styrelseledamot

Född: 1961.

Befattning: Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) sedan 2016.

Aktuella uppdrag: Pedersen är styrelseordförande i Nuevolution AB, Modus Therapeutics AB, moksha8 Ltd, Transmedica A/S, NGI A/S och SSI-Diagnostics A/S samt styrelseledamot i AntibioTx, MSI Ltd, SkyBrands A/S, BroenLab A/S och Catacap A/S.

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Pedersen var styrelseordförande i x3 Capital, Microlytic ApS och Ergolet A/S fram till 2015 samt Chemometec A/S fram till 2014 och styrelseledamot i Executive Capital A/S fram till 2014.

Annan relevant erfarenhet: Pedersen var under en period på närmare 20 år med i ledningen av den danska läkemedelskoncernen H. Lundbeck A/S, varav 10 år som medlem av Lundbecks koncernledning. Från 2005 till 2011 var Pedersen även marknadsdirektör och ansvarig för Lundbecks globala försäljnings- och marknadsaktiviteter. Åren innan Lundbeck arbetade han för Ciba-Geigy (nu Novartis) under många år i Danmark, Schweiz och Sydafrika. Pedersen har sammanlagt tillbringat mer än 30 år i läkemedelsindustrin och har även gedigen börserfarenhet som ordförande under 5 år i Life Science företaget Chemometec A/S. Han har en masterexamen i ekonomi från Aalborg universitet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Indirekt ägande av 23 809 aktier via H&L Invest ApS och direkt ägande av 175 000 teckningsoptioner 2016-2019.

Andreas Pennervall

Styrelseledamot

Född: 1974.

Befattning: Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) sedan 2016.

Aktuella uppdrag: Pennervall är styrelseledamot i TSS Holding AB och KTH-Chalmers Capital.

Avslutade bolagsengagemang (senaste fem åren): Pennervall var styrelseledamot i Fält Communication AB, SciBase Holding AB, SciBase AB samt SciBase Intressenter AB fram till 2017, Investa Företagskapital AB fram till 2015 och suppleant i InDex Pharmaceuticals AB fram till 2016 och Clavister AB fram till 2014.

Annan relevant erfarenhet: Pennervall arbetar inom SEB Venture Capital och har sedan 2013 aktivt arbetat med ett flertal av SEB Venture Capitals portföljbolag inom Life Science. Han har en magisterexamen i företagsekonomi från Umeå universitet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Nej. Pennervall är anställd av SEB Venture Capital.

Innehav i InDex: