InDex Pharmaceuticals i korthet

Trots att det i dagsläget finns många olika behandlingar tillgängliga på marknaden har en grupp patienter med ulcerös kolit besvärliga symtom, som smärta och frekventa blodiga diarréer.

InDex Pharmaceuticals utvecklar cobitolimod, en helt ny typ av läkemedel som kan hjälpa dessa patienter tillbaka till ett normalt liv igen. InDex Pharmaceuticals har även utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att kunna användas för behandling av olika immunologiska sjukdomar.

Bolaget har sin bas på Karolinska Institutet Science Park i Stockholm. Bland de största aktieägarna återfinns SEB Venture Capital, Industrifonden and Linc AB.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) är moderbolag i Koncernen som också omfattar InDex Pharmaceuticals AB och InDex Pharmaceuticals AB:s helägda dotterbolag, InDex Diagnostics AB.