InDex revisor är PricewaterhouseCoopers AB med adressen Torsgatan 21, 113 97 Stockholm.

Huvudansvarig revisor är Magnus Lagerberg.