InDex Pharmaceuticals ger en företagsuppdatering

8 april, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar att utvärderingen av alternativ för bolagets framtid, som kommunicerades i ett pressmeddelande den 26 februari 2024, har slutförts och lagts fram till styrelsen enligt tidplan.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

5 april 2024 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 559067-6820 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 klockan 17.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

VD och CFO lämnar båda InDex Pharmaceuticals

26 mars 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar idag att VD Jenny Sundqvist samt CFO och Vice VD Johan Giléus lämnar bolaget med sista arbetsdag den 26 september 2024.

InDex Pharmaceuticals ger en uppdatering om bolagets framtid

26 februari, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar att bolaget, mot bakgrund av dagens tidigare pressmeddelande, med beskedet att utvecklingen av cobitolimod läggs ner, utvärderar andra alternativ för att maximera aktieägarvärdet. Alternativ som fusion och omvänt förvärv vägs mot likvidation av bolaget. InDex Pharmaceuticals kommer inte att fortsätta utvecklingen av någon av sina andra substanser.

InDex Pharmaceuticals lägger ner utvecklingen av cobitolimod

26 februari, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar idag att bolaget lägger ner utvecklingen av läkemedelskandidaten cobitolimod. Noggrann analys av data från Induktionsstudie 1 i fas III-programmet CONCLUDE har inte visat på några resultat som motiverar fortsatt utveckling.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50