InDex Pharmaceuticals deltar som utställare på Digestive Disease Week

12 maj 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget kommer att delta som utställare på Digestive Disease Week (DDW) 21-24 maj 2022 i San Diego. DDW är världens främsta möte för vårdpersonal, forskare och industri inom gastroenterologi, hepatologi, endoskopi och gastrointestinal kirurgi.

InDex Pharmaceuticals stärker organisationen med Eva Arlander som Chief Development Officer samt presenterar förändringar i ledningsgruppens sammansättning

2 maj 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget har engagerat Eva Arlander som Chief Development Officer. Eva kommer även att ingå i bolagets nya ledningsgrupp, tillsammans med tf. VD och Chief Financial Officer Johan Giléus, Chief Medical Officer Anders Bröijersén samt Chief Scientific Officer Charlotte Admyre.  

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

28 april 2022 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 1 juni 2022 klockan 17.00 genom deltagande via förhandsröstning. Närvaro på stämman sker uteslutande genom poströstning.

Peter Zerhouni avgår som VD för InDex Pharmaceuticals

11 april 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att VD Peter Zerhouni har beslutat att lämna sin post efter drygt sju år. Bolagets CFO Johan Giléus har utsetts till tillförordnad VD under tiden rekrytering av en ny VD pågår och behåller samtidigt rollen som CFO.

InDex Pharmaceuticals förbereder kommersialisering av cobitolimod

13 mars 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) planerar för att kommersialisera läkemedelskandidaten cobitolimod i USA i egen regi och genom strategiska samarbeten på övriga marknader. Lansering förväntas ske år 2027, med potential att uppnå en årlig försäljning på över 1 miljard USD inom måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit. En fördjupad beskrivning av strategi och marknadspotential samt genomförandet av den pågående fas III-studien CONCLUDE med cobitolimod presenteras på InDex kapitalmarknadsdag imorgon, den 14 mars, kl 15-17.

Påminnelse: InDex Pharmaceuticals arrangerar kapitalmarknadsdag den 14 mars 2022

7 mars 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) bjuder in investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag den 14 mars 2022. Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas i Krügersalen på Kapitel 8, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationerna startar klockan 15.00 med registrering från kl. 14.30.

Inbjudan till InDex Pharmaceuticals kapitalmarknadsdag den 14 mars 2022

15 februari 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) bjuder in investerare, analytiker och media till en kapitalmarknadsdag den 14 mars 2022. Kapitalmarknadsdagen kommer att hållas i Krügersalen på Kapitel 8, Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm. Presentationerna startar klockan 15.00 med registrering från kl. 14.30.

COO Pernilla Sandwall lämnar InDex Pharmaceuticals för en VD-roll

13 februari 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att Chief Operating Officer Pernilla Sandwall har beslutat sig för att lämna bolaget för att bli VD för WntResearch. Hon kommer att fortsätta i sin nuvarande roll fram till slutet av april. Processen att rekrytera en efterträdare kommer att påbörjas omedelbart.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50