InDex Pharmaceuticals ger en uppdatering om bolagets framtid

26 februari, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar att bolaget, mot bakgrund av dagens tidigare pressmeddelande, med beskedet att utvecklingen av cobitolimod läggs ner, utvärderar andra alternativ för att maximera aktieägarvärdet. Alternativ som fusion och omvänt förvärv vägs mot likvidation av bolaget. InDex Pharmaceuticals kommer inte att fortsätta utvecklingen av någon av sina andra substanser.

InDex Pharmaceuticals lägger ner utvecklingen av cobitolimod

26 februari, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar idag att bolaget lägger ner utvecklingen av läkemedelskandidaten cobitolimod. Noggrann analys av data från Induktionsstudie 1 i fas III-programmet CONCLUDE har inte visat på några resultat som motiverar fortsatt utveckling.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50