InDex Pharmaceuticals lämnar en statusuppdatering och informerar om extra bolagsstämma den 10 juni 2024

6 maj, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex Pharmaceuticals” eller ”Bolaget”) meddelar att utvärderingen av alternativ för Bolagets framtid, inklusive det omvända förvärv som kommunicerades i ett pressmeddelande den 8 april 2024 (”Transaktionen”), alltjämt pågår. I separat pressmeddelande kallar InDex Pharmaceuticals styrelse till extra bolagsstämma att hållas den 10 juni 2024.

InDex Pharmaceuticals ger en företagsuppdatering

8 april, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar att utvärderingen av alternativ för bolagets framtid, som kommunicerades i ett pressmeddelande den 26 februari 2024, har slutförts och lagts fram till styrelsen enligt tidplan.

InDex Pharmaceuticals ger en uppdatering om bolagets framtid

26 februari, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar att bolaget, mot bakgrund av dagens tidigare pressmeddelande, med beskedet att utvecklingen av cobitolimod läggs ner, utvärderar andra alternativ för att maximera aktieägarvärdet. Alternativ som fusion och omvänt förvärv vägs mot likvidation av bolaget. InDex Pharmaceuticals kommer inte att fortsätta utvecklingen av någon av sina andra substanser.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50