InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning inför årsstämman 2022

10 november 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2022. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2022 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

InDex Pharmaceuticals genomför PK-studie med cobitolimod

19 augusti 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget kommer att genomföra en klinisk farmakokinetikstudie (PK-studie) med cobitolimod i Sverige. Läkemedelsverket har givit godkännande att starta studien.

InDex Pharmaceuticals ingår avtal med Parexel Biotech för klinisk fas III-studie med cobitolimod

30 mars 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget har ingått ett serviceavtal med det globala kliniska forskningsföretaget (CRO) Parexel Biotech för fas III-studien CONCLUDE. Studien kommer att utvärdera effekten och säkerheten hos läkemedelskandidaten cobitolimod för behandling av måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit.

Investerarkontakt

Peter Zerhouni
Peter Zerhouni
+46 8 122 038 50