InDex Pharmaceuticals offentliggör bolagsbeskrivning med anledning av det omvända förvärvet av Flerie

27 maj, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals” eller ”Bolaget”) ingick den 20 maj 2024 ett villkorat avtal om förvärv av samtliga aktier i Flerie Invest AB (”Flerie”) (”Transaktionen”). Bolaget publicerar idag en bolagsbeskrivning med anledning av Transaktionen (”Bolagsbeskrivningen”).

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

23 maj 2024 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 559067-6820 (”Bolaget” eller ”InDex Pharmaceuticals”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 juni 2024 klockan 08.30 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm.

InDex Pharmaceuticals har ingått villkorat avtal om omvänt förvärv av Flerie

20 maj 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (”InDex Pharmaceuticals” eller ”Bolaget”) har i dag ingått ett villkorat avtal om förvärv av samtliga aktier i Flerie Invest AB. Förvärvet sker genom en apportemission av 6 073 952 948 nya aktier i Bolaget efter vilken Flerie Invest AB:s aktieägare initialt kommer att inneha cirka 91,9 procent av aktierna och InDex Pharmaceuticals befintliga aktieägare initialt kommer att inneha cirka 8,1 procent av aktierna i Bolaget.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till extra bolagsstämma

6 maj 2024 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 559067-6820 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 10 juni 2024 klockan 08.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 07.30.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

5 april 2024 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 559067-6820 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2024 klockan 17.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

VD och CFO lämnar båda InDex Pharmaceuticals

26 mars 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar idag att VD Jenny Sundqvist samt CFO och Vice VD Johan Giléus lämnar bolaget med sista arbetsdag den 26 september 2024.

InDex Pharmaceuticals lägger ner utvecklingen av cobitolimod

26 februari, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar idag att bolaget lägger ner utvecklingen av läkemedelskandidaten cobitolimod. Noggrann analys av data från Induktionsstudie 1 i fas III-programmet CONCLUDE har inte visat på några resultat som motiverar fortsatt utveckling.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50