InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i USA

3 november 2016 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod kommer att beviljas av den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet ger ytterligare skydd för användningen av vissa doseringsregimer av cobitolimod för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling.

Resultat från InDex Pharmaceuticals COLLECT-studie väl mottagna vid UEGW

18 oktober 2016 – Ytterligare analyser av data från COLLECT – en klinisk studie av InDex Pharmaceuticals Holding ABs (publ) ledande läkemedelskandidat cobitolimod för behandling av måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit – presenterades muntligt och mottogs med stort intresse under United European Gastroenterology Week (UEGW) 2016 i Wien.

InDex Pharmaceuticals presenterar resultat från COLLECT-studien vid United European Gastroenterology Week 2016

10 oktober 2016 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att resultat från ytterligare analyser av data från COLLECT – en klinisk studie av bolagets ledande läkemedelskandidat cobitolimod för behandling av måttlig till svår, aktiv ulcerös kolit – kommer att presenteras muntligt och som poster under United European Gastroenterology Week (UEGW) 15-19 oktober 2016 i Wien.

Handel i InDex Pharmaceuticals aktier inleds 11 oktober

6 oktober 2016 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) har uppfyllt kraven för listning på Nasdaq First North Stockholm och marknadsplatsen har nu lämnat sitt formella godkännande till bolaget. Första dag för handel i aktien är tisdagen den 11 oktober 2016. Aktien kommer att handlas under kortnamnet INDEX med ISIN-kod SE0008966295.

InDex Pharmaceuticals planerar börsintroduktion

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG

19 augusti 2016 – Styrelsen för InDex Pharmaceuticals meddelade idag sin avsikt att genomföra en listning av läkemedelsutvecklingsbolaget på Nasdaq First North under hösten. En nyemission i syfte att resa kapital till utvecklingen av Bolagets ledande läkemedelskandidat – cobitolimod – planeras i samband med listningen.

InDex Pharmaceuticals publicerar resultat från COLLECT-studien

13 juli 2016 – InDex Pharmaceuticals AB meddelade idag publicering av resultaten från COLLECT, en klinisk studie av Toll-like receptor 9 (TLR9) agonisten cobitolimod som en ny behandling för patienter med måttlig till svår ulcerös kolit. Artikeln, som publicerats i den expertgranskade vetenskapliga tidskriften Journal of Crohns och Colitis (JCC), visar på cobitolimods potential som en ny behandling för måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals får finansiering från Vinnova för preklinisk utveckling av DIMS-substanser mot inflammatoriska sjukdomar

23 maj 2016 – InDex Pharmaceuticals AB meddelade idag att man har beviljats 1,825 miljoner kronor från Sveriges innovationsmyndighet Vinnova för att utveckla nya, effektivare och säkrare läkemedel för inflammatoriska sjukdomar. Av 535 ansökningar och 84 finansierade projekt, fick InDex ett av de största anslagen.

InDex Pharmaceuticals erhåller godkännande av det internationella generiska namnet (INN) cobitolimod för sin ledande läkemedelskandidat Kappaproct®

10 februari 2016 – InDex Pharmaceuticals AB meddelade idag att Världshälsoorganisationen (WHO) har rekommenderat cobitolimod som internationellt generiskt namn (INN) för InDex ledande läkemedelskandidat Kappaproct®, som är en unik Toll-like receptor (TLR) 9 agonist i sen klinisk utvecklingsfas för måttlig till svår ulcerös kolit.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50