InDex Pharmaceuticals rapporterar nya data om cobitolimods verkningsmekanism

1 december 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag nya vetenskapliga data avseende verkningsmekanismen för cobitolimod, bolagets ledande läkemedelskandidat. Resultaten visar att cobitolimod kan modulera immunsystemet vid ulcerös kolit genom att balansera Th17/Treg-cellsvaret i tarmslemhinnan.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning och datum för finansiell rapportering 2018

16 november 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2018, som kommer att hållas torsdagen den 24 maj 2018. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2018 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

InDex Pharmaceuticals deltar på United European Gastroenterology Week (UEGW)

26 oktober 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget kommer att delta med en posterpresentation vid United European Gastroenterology Week (UEGW). UEGW är det största vetenskapliga mötet för gastroenterologer i Europa. Kongressen hålls i Barcelona, Spanien den 28 oktober till den 1 november 2017.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent i USA

12 oktober 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod kommer att utfärdas av den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet ger ytterligare skydd för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling, då cobitolimod inte administreras i kombination med kortikosteroid eller glukokortikosteroid.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i Japan

13 september 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av det japanska patentverket JPO. Patentet ger ytterligare skydd för användningen av vissa doseringsregimer av cobitolimod för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling.

InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i Europa

6 juli 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod har beviljats av det europeiska patentverket EPO. Patentet ger ytterligare skydd för användningen av cobitolimod för behandling av inflammatoriska sjukdomar.

InDex Pharmaceuticals deltar på Digestive Disease Week (DDW)

5 maj 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget kommer att delta med två posterpresentationer vid Digestive Disease Week (DDW). DDW är den största medicinska kongressen i världen inom gastroenterologi. Kongressen hålls i Chicago, USA den 6 till 9 maj 2017.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

27 april 2017 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 30 maj 2017 klockan 17.00 i bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

InDex Pharmaceuticals utser ny CFO

8 mars 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget utsett Johan Giléus till ny Chief Financial Officer (CFO) från och med den 1 maj 2017.

InDex Pharmaceuticals ingår avtal med CRO för CONDUCT-studien

1 februari 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget har ingått ett serviceavtal med det globala kontraktsforskningsföretaget (CRO) PAREXEL för genomförandet av CONDUCT-studien. CONDUCT är en fas IIb-dosoptimeringsstudie med läkemedelskandidaten cobitolimod för behandling av måttlig till svår aktiv ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals deltar på europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) kongress

23 januari 2017 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelade idag att bolaget kommer att delta med två posterpresentationer vid europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) 12:e kongress. ECCO-kongressen är den största medicinska kongressen i världen med specifikt fokus på inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Kongressen hålls i Barcelona, Spanien den 15 till 18 februari 2017.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50