Extra bolagsstämma 2024

Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org.nr 559067-6820 (”Bolaget”), kallas till extra bolagsstämma måndagen den 10 juni 2024 klockan 08.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på…

Årsstämma 2024

Årsstämman i InDex Pharmaceuticals Holding AB hölls tisdagen den 7 maj 2024 klockan 17.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm.

Årsstämma 2023

Årsstämman i InDex Pharmaceuticals Holding AB hölls onsdagen den 24 maj 2023 klockan 17.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm.

Årsstämma 2022

Årsstämman i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) ägde rum onsdagen den 1 juni 2022.  

Årsstämma 2021

Årsstämman i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) ägde rum torsdagen den 3 juni 2021.

Extra bolagsstämma 2021

Extra bolagsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) ägde rum den 12 januari 2021 i Setterwalls Advokatbyråers lokaler på Sturegatan 10, Stockholm. Närvaro på stämman skedde…

Årsstämma 2020

Årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB ägde rum måndagen den 20 april 2020 klockan 17:00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm.

Extra bolagsstämma 2019

Extra bolagsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) hölls onsdagen den 9 oktober 2019 klockan 16.00 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm.  

Årstämma 2019

Årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) hölls måndagen den 6 maj 2019 klockan 17.00 i Bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm.  

Årstämma 2018

Årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB hölls den 24 maj 2018 klockan 17.00 i bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm.

Årsstämma 2017

Årsstämma i InDex Pharmaceuticals Holding AB hölls tisdagen den 30 maj 2017 klockan 17.00 i bolagets lokaler på adress Tomtebodavägen 23a i Stockholm.

Extra bolagsstämma 2016

En extra bolagsstämman hölls måndagen den 12 september 2016 kl. 16:00 i bolagets lokaler på Tomtebodavägen 23a i Stockholm.