Följande organisationer – i Sverige, Europa och världen över – har bra information om inflammatoriska tarmsjukdomar och erbjuder råd och stöd för både patienter och vårdgivare.

Observera: Länkarna på denna sida är endast avsedda att vara informativa och är inte avsedda att ersätta medicinsk rådgivning. Prata alltid med din vårdgivare om medicinska beslut, inklusive hur du hanterar dina dagliga symtom. InDex Pharmaceuticals är inte anslutet till eller stöder någon speciell organisation, ansvarar inte för innehållet på några webbplatser eller andra källor som vi länkar till från den här webbplatsen och ger inga garantier för informationens noggrannhet eller kvalitet.

Sverige Europa Nordamerika

Mag- och tarmförbundet: https://magotarm.se/, https://magotarm.se/vad-vi-gor/diagnoserfilmer/ulceros-kolit/

The European Federation of Crohn’s & Ulcerative Colitis Associations (EFCCA): https://www.efcca.org/ The Crohn’s & Colitis Foundation: https://www.crohnscolitisfoundation.org/

Svensk Gastroenterologisk Förening: https://svenskgastroenterologi.se/

The European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO): https://www.ecco-ibd.eu/ American College of Gastroenterology (ACG): https://gi.org/
United European Gastroenterology (UEG): https://ueg.eu/