13 februari 2022 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att Chief Operating Officer Pernilla Sandwall har beslutat sig för att lämna bolaget för att bli VD för WntResearch. Hon kommer att fortsätta i sin nuvarande roll fram till slutet av april. Processen att rekrytera en efterträdare kommer att påbörjas omedelbart.

“Pernilla har under sina tio år på InDex framgångsrikt byggt upp en mycket kvalificerad och effektiv utvecklingsorganisation, vilket gör att arbetet med att föra läkemedelskandidaten cobitolimod genom fas III kommer fortsätta enligt plan. Fas III är det sista utvecklingssteget före ansökan om marknadsgodkännande. Jag vill rikta ett varmt tack till Pernilla för ett gott samarbete och önskar henne all lycka i hennes nästa uppdrag,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals.

“Det är med blandade känslor jag fattat beslutet att anta erbjudandet om en VD-roll. Jag är verkligen stolt över att ha varit delaktig i utvecklingen av InDex och jag har en stark tro på bolagets och cobitolimods potential. Fas III-studien CONCLUDE är igång och jag är övertygad om att teamet kommer att genomföra den på allra bästa sätt,” säger Pernilla Sandwall.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 13 februari 2022 kl 21:00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.