24 maj, 2023

När jag skriver detta, har våren äntligen gjort entré i Sverige och första kvartalet 2023 är till ända. Mitt första kvartal som VD för InDex Pharmaceuticals. När jag ser tillbaka har det varit tre intensiva och händelserika månader.

FÅ DET GJORT!

I slutet av januari meddelade vi en långsammare uppstart än förväntat av Induktionsstudie 1 i fas III-programmet CONCLUDE med cobitolimod. Milstolpen för valet av dos förväntas nu under Q4 i år och då kommer vi också att kommunicera hur detta har påverkat den övergripande tidplanen för utvecklingsprogrammet. Naturligtvis är detta en besvikelse, men hela bolaget, i nära samarbete med vårt CRO Parexel, har fortsatt fullt fokus på åtgärder för att öka rekryteringstakten i studien. Hittills följer vi vår reviderade plan väl, och vi hoppas kunna fortsätta göra det även under sommarmånaderna. Vi är fast beslutna att få det gjort! Vi har en öppen och frekvent dialog med prövare runt om i världen i de 30 länder som deltar i vår studie. Jag vill särskilt uppmärksamma våra ukrainska kliniker som visar sådant engagemang och styrka trots tuffa omständigheter.

UPPMUNTRANDE RESULTAT

I mars meddelade vi resultaten från vår fas Ib farmakokinetikstudie (PK-studie). Syftet med studien var att mäta det systemiska upptaget av cobitolimod. Vår förhoppning var att ytterligare stärka cobitolimods utmärkta säkerhetsprofil genom att visa ett lågt systemiskt upptag både under skov och remission. Studieresultaten krävs som en del av den ansökan om marknadsgodkännande som ska lämnas in efter ett framgångsrikt slutförande av vårt fas III-program. Studien genomfördes med den högsta dosen av cobitolimod som används i fas III-programmet, 500 mg. Studien bekräftade inte bara det låga systemiska upptaget av cobitolimod, vilket tillförde ytterligare stöd till vår utmärkta säkerhetsprofil; utan vi noterade också att 4 av 7 patienter gick i remission. Även om vi inte kan dra några slutsatser vad gäller effekt från detta resultat, då det var en öppen studie med ett fåtal patienter, var det ett glädjande tecken.

GENUIN VÄRME, STÖD OCH GLÄDJE

Jag skulle även vilja kommentera teamet på InDex efter att ha arbetat tillsammans i tre månader. Det är inte ett bolag som alla andra. Visst, de flesta bolag hävdar att de är entreprenöriella, innovativa, engagerade, som bygger på en teamkultur och alltid sätter patienterna först. Det gör vi också. Jag menar inte att förminska någon av dessa värderingar. De är viktiga och kritiska för framgång, men jag har också noterat en genuin värme, stöd och glädje på InDex – och det uppskattar jag verkligen. Detta är svårt att hitta, och det gör det så mycket roligare och mer tillfredsställande att gå till jobbet. Jag tror verkligen att det är viktigt att trivas med sitt jobb. Om du gör det är det betydligt mer troligt att du levererar och lyckas.

TYDLIG OCH TRANSPARENT KOMMUNIKATION

Som en sista kommentar vill jag tacka alla investerare som bidrar med feedback och tankar vad gäller vår kommunikation. Det är väldigt värdefullt att höra vad ni uppskattar och vad ni skulle vilja veta mer om. I linje med regelverk och bästa praxis kommer jag att göra mitt yttersta för att vara tydlig och transparent i all kommunikation framåt!

Jenny Sundqvist, VD