26 april, 2024

Jag kan lugnt säga att det är början på slutet för InDex som du känner till det. Under kvartalet har vi meddelat att bolaget kommer att lägga ner utvecklingen av läkemedelskandidaten cobitolimod. Efter en mycket intensiv process har vi beslutat om nästa steg för bolaget, vilket innebär ett omvänt förvärv, som den mest lovande vägen framåt för aktieägarna.

Ett överväldigande stort intresse har visats för InDex givet förväntade återstående likvida medel, vår handelsplats och aktieägarlista. Nuvarande finansieringsklimat har utan tvekan bidragit till aktivitetsnivån. Processen med att utvärdera alla alternativ har varit grundlig och intressant. Vi har arbetat strukturerat och minskat våra alternativ från över 35 till en föredragen affär. Vi är nu mitt uppe i finansiella och legala granskningar samt utvärdering av transaktionens genomförbarhet och hoppas kunna presentera villkoren innan årsstämman som äger rum den 7 maj. Det slutliga beslutet om bolagets framtid kommer att fattas av aktieägarna vid en efterföljande extra bolagsstämma.

Avslutandet av alla åtaganden går snabbt framåt. Stängningen av vårt fas III-program sker enligt plan och på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Avvecklingen av bolagets två sista anställda (jag själv och min ”vapenbroder” Johan Giléus) har meddelats.

Dialogen mellan våra största aktieägare, styrelsen och ledningen har hela tiden varit mycket produktiv och stöttande. Jag vill också tacka alla rådgivare och våra kontaktpersoner på andra sidan av den potentiella affären för mycket värdefulla och konstruktiva diskussioner.

Jenny Sundqvist, VD