InDex Pharmaceuticals publicerade delårsrapporten för Q1 2024 den 26 april 2024.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50