22 april, 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar att bolaget ändrar datumet då delårsrapporten för första kvartalet 2024 kommer att publiceras. Delårsrapporten kommer nu att publiceras fredagen den 26 april, 2024 i stället för tisdagen den 7 maj, 2024 som tidigare kommunicerats.

Anledningen till tidigareläggandet av delårsrapporten är att underlätta och påskynda processen för att avgöra om det omvända förvärvet som utvärderas är genomförbar.

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: [email protected]

Johan Giléus, CFO och vice VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: [email protected]

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 22 april 2024 kl. 09.15 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals vision är att hjälpa patienter med immunologiska sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ. Cobitolimod utvärderades i fas III-programmet CONCLUDE för måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

InDex Pharmaceuticals är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Informationen i detta pressmeddelande är avsedd för investerare