Dr. Wenche Rolfsen
Dr. Wenche Rolfsen
Styrelseordförande sedan 2011
Läs mer
Dr. Wenche Rolfsen
Dr. Wenche Rolfsen
Styrelseordförande sedan 2011

Född: 1952.

Aktuella uppdrag: Rolfsen är styrelseordförande i BioArctic AB, samt styrelseledamot i Swedish Match AB, Cinclus Pharma Holding AB och Rolfsen Consulting AB (där hon även är VD). Rolfsen är partner i Serendipity Partners.

Erfarenhet: Rolfsen har 16 års erfarenhet i ledande befattningar inom pre-klinisk forskning och utveckling på Pharmacia AB. Hon var ansvarig för den tidiga kliniska organisationen inom Quintiles Europe och VD på Quintiles Scandinavia i totalt 11 år. Hon har även varit styrelseledamot i flera börsbolag sedan 2005. Hon har doktorerat i farmakologi vid Uppsala universitet och var adjungerad professor vid nämnda universitet i 9 år.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 113 400 aktier och indirekt ägande av 487 344 aktier.

Marlene Forsell
Marlene Forsell
Styrelseledamot sedan april 2020
Läs mer
Marlene Forsell
Marlene Forsell
Styrelseledamot sedan april 2020

Född: 1976

Aktuella uppdrag: Forsell är styrelseledamot i Nobia AB, STG Group AS, Kambi Group Plc, och Lime Technologies AB.

Erfarenhet: Forsell var 2013-2018 CFO för Swedish Match AB och hade dessförinnan flera ledande ekonomibefattningar i samma företag. Innan Forsell anställdes av Swedish Match AB år 2004 arbetade hon på Ernst & Young med transaktionsrådgivning. Forsell har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: –

Prof. Uli Hacksell
Prof. Uli Hacksell
Styrelseledamot sedan 2015
Läs mer
Prof. Uli Hacksell
Prof. Uli Hacksell
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1950.

Aktuella uppdrag: Hacksell är styrelseordförande i Medivir AB och Annexin Pharmaceuticals AB, samt styrelseledamot i Active Biotech AB och SynAct Pharma AB.

Erfarenhet: Hacksell har över 25 års internationell erfarenhet i ledande positioner inom FoU på stora läkemedels- och bioteknikföretag samt över 10 års erfarenhet som VD för publika bolag. Han har varit VD och styrelseordförande för Cerecor. Han var VD för ACADIA Pharmaceuticals från och med september 2000 till och med mars 2015 och ledde företaget från att vara ett privat start-up bolag till att bli ett publikt bolag i mångmiljardklassen. Han har tidigare haft olika ledande befattningar inom Astra AB och har varit professor i organisk kemi vid Uppsala universitet. Han har en doktorsexamen från Uppsala universitet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 408 000 aktier.

Dr. Lennart Hansson
Dr. Lennart Hansson
Styrelseledamot sedan 2011
Läs mer
Dr. Lennart Hansson
Dr. Lennart Hansson
Styrelseledamot sedan 2011

Född: 1956.

Aktuella uppdrag: Hansson är styrelseordförande i Ignitus AB, Cinclus Pharma Holding AB och Sixera Pharma AB samt styrelseledamot i Medivir AB och Calliditas Therapeutics AB.

Erfarenhet: Hansson var tidigare investeringsansvarig på Industrifondens Life Science enhet. Han har sedan tidigare mer än 25 års erfarenhet från läkemedels- och biotekindustrin i ledande befattning hos KabiGen AB, Symbicom AB, AstraZeneca AB, Karolinska Development AB och BioVitrum AB och som VD för Arexis AB. Han har doktorerat vid Umeå universitet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Indirekt ägande av 432 000 aktier.