Dr. Wenche Rolfsen
Dr. Wenche Rolfsen
Styrelseordförande sedan 2011. Styrelseordförande i InDex Pharmaceuticals och InDex Diagnostics.
Läs mer
Dr. Wenche Rolfsen
Dr. Wenche Rolfsen
Styrelseordförande sedan 2011. Styrelseordförande i InDex Pharmaceuticals och InDex Diagnostics.

Född: 1952.

Aktuella uppdrag: Rolfsen är styrelseledamot i Cinclus Pharma Holding AB och Rolfsen Consulting AB (där hon även är VD). Rolfsen är partner i Serendipity Partners.

Erfarenhet: Rolfsen har 16 års erfarenhet i ledande befattningar inom pre-klinisk forskning och utveckling på Pharmacia AB. Hon var ansvarig för den tidiga kliniska organisationen inom Quintiles Europe och VD på Quintiles Scandinavia i totalt 11 år. Hon har även varit styrelseledamot i flera börsbolag sedan 2005. Hon har doktorerat i farmakologi vid Uppsala universitet och var adjungerad professor vid nämnda universitet i 9 år.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 268 400 aktier och indirekt ägande av 487 344 aktier.

Marlene Forsell
Marlene Forsell
Styrelseledamot sedan april 2020
Läs mer
Marlene Forsell
Marlene Forsell
Styrelseledamot sedan april 2020

Född: 1976

Aktuella uppdrag: Forsell är styrelseledamot i Nobia AB, STG Group AS, Kambi Group Plc, Lime Technologies AB och Addsecure.

Erfarenhet: Forsell var 2013-2018 CFO för Swedish Match AB och hade dessförinnan flera ledande ekonomibefattningar i samma företag. Innan Forsell anställdes av Swedish Match AB år 2004 arbetade hon på Ernst & Young med transaktionsrådgivning. Forsell har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: –

Prof. Uli Hacksell
Prof. Uli Hacksell
Styrelseledamot sedan 2015
Läs mer
Prof. Uli Hacksell
Prof. Uli Hacksell
Styrelseledamot sedan 2015

Född: 1950.

Aktuella uppdrag: Hacksell är styrelseordförande i Medivir AB, Annexin Pharmaceuticals AB och SynAct Pharma AB, samt styrelseledamot i Active Biotech AB.

Erfarenhet: Hacksell har över 25 års internationell erfarenhet i ledande positioner inom FoU på stora läkemedels- och bioteknikföretag samt över 10 års erfarenhet som VD för publika bolag. Han har varit VD och styrelseordförande för Cerecor. Han var VD för ACADIA Pharmaceuticals från och med september 2000 till och med mars 2015 och ledde företaget från att vara ett privat start-up bolag till att bli ett publikt bolag i mångmiljardklassen. Han har tidigare haft olika ledande befattningar inom Astra AB och har varit professor i organisk kemi vid Uppsala universitet. Han har en doktorsexamen från Uppsala universitet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 408 000 aktier.

Dr. Lennart Hansson
Dr. Lennart Hansson
Styrelseledamot sedan 2011. Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals och InDex Diagnostics.
Läs mer
Dr. Lennart Hansson
Dr. Lennart Hansson
Styrelseledamot sedan 2011. Styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals och InDex Diagnostics.

Född: 1956.

Aktuella uppdrag: Hansson är styrelseordförande i Ignitus AB, Cinclus Pharma Holding AB och Sixera Pharma AB samt styrelseledamot i Medivir AB och QureTech Bio AB.

Erfarenhet: Hansson var tidigare investeringsansvarig på Industrifondens Life Science enhet. Han har sedan tidigare mer än 25 års erfarenhet från läkemedels- och biotekindustrin i ledande befattning hos KabiGen AB, Symbicom AB, AstraZeneca AB, Karolinska Development AB och BioVitrum AB och som VD för Arexis AB. Han har doktorerat vid Umeå universitet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Indirekt ägande av 432 000 aktier.

Karin Bernadotte af Wisborg
Karin Bernadotte af Wisborg
Styrelseledamot sedan 2022
Läs mer
Karin Bernadotte af Wisborg
Karin Bernadotte af Wisborg
Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1963

Aktuella uppdrag:-

Erfarenhet: Bernadotte af Wisborg har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Hon var 2015-2017 ansvarig för Balkanregionen inom MSD Europe och hade dessförinnan flera ledande befattningar inom samma organisation bl.a. ansvarig för Public Affairs i Europa & Canada samt VD för MSD Sverige. Hon har varit styrelsemedlem i ContexVision, LIF i Sverige och AmCham Sweden. Bernadotte af Wisborg är utbildad apotekare.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: –

Anna-Kaija Grönblad
Anna-Kaija Grönblad
Styrelseledamot sedan 2022
Läs mer
Anna-Kaija Grönblad
Anna-Kaija Grönblad
Styrelseledamot sedan 2022

Född: 1968

Aktuella uppdrag:

Erfarenhet: Grönblad har mer än 25 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Hon har arbetat i olika kommersiella roller i Sverige och Norden/Baltikum med focus på market access, lanseringsförberedelser samt organisationsutveckling. Hon var tidigare VD för Sanofi AB och arbetar idag som Chief Commercial Officer på BioArctic AB. Hon har varit styrelsemedlem i branschföreningen LIF i Sverige samt Bariatric Center i Lund. Grönblad har en ekonomie kandidat-examen i företagsekonomi från Uppsala universitet.

Oberoende av InDex och ledande befattningshavare: Ja.

Oberoende av större aktieägare: Ja.

Innehav i InDex: Direkt ägande av 50 000 aktier