Kappaproct och DiBiCol är registrerade varumärken.