Websänd presentation av huvudresultaten från CONDUCT-studien

Klockan 10:00 håller InDex Pharmaceuticals en webbsänd presentation på engelska av huvudresultaten från CONDUCT-studien i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 42 i Stockholm. Webbsändningen nås via: https://www.redeye.se/live/1962 och kommer i efterhand att finnas tillgänglig på bolagets hemsida. Frågor kan mailas till info@indexpharma.com