InDex bjuder in till verksamhetsuppdatering den 12 december

6 december 2019 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) bjuder härmed in till en livesänd verksamhetsuppdatering och frågestund i Redeyes lokaler den 12 december kl. 10:00. InDex VD Peter Zerhouni kommer att ge en genomgång av hur bolaget ser vägen framåt mot fas III utifrån den framgångsrika fas IIb-studien CONDUCT med läkemedelskandidaten cobitolimod.

“Med cobitolimods oöverträffade kombination av effekt och säkerhet tillsammans med nya regulatoriska förutsättningar ser vi en attraktiv möjlighet att snabbt gå mot fas III i egen regi utan att behöva invänta ett partnerskap,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. “Härigenom skapar vi maximalt värde för aktieägarna då det möjliggör en snabbare och effektivare väg mot marknad samtidigt som det stärker vår förhandlingsposition mot potentiella partners.”

Verksamhetsuppdateringen avslutas med en frågestund tillsammans med InDex Pharmaceuticals styrelseordförande Wenche Rolfsen och styrelseledamot Lennart Hansson. Frågor kan ställas på plats eller skickas in till info@indexpharma.com.

Presentationen kommer att hållas på svenska och kan följas på https://www.redeye.se/events#/event/584954. Det kommer finnas möjlighet att medverka på plats i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 15, vån 10, i Stockholm. Anmälan görs via https://www.lyyti.fi/reg/Index_Pharmaceuticals__12_dec_3010.

 

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

 

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 6 december 2019 kl. 13:30 CET.