InDex Pharmaceuticals återfår europeiska rättigheterna till Kappaproct® för ulcerös kolit

30 juni 2015 – InDex Pharmaceuticals tillkännagav idag att licensavtalet med Almirall SA avseende läkemedelskandidaten Kappaproct® för behandling av ulcerös kolit har avslutats. Enligt avtalet, som undertecknades i mars 2014, inlicensierade Almirall exklusiva rättigheter till Kappaproct® för den europeiska marknaden. I och med uppsägningen av avtalet, återfår InDex alla utvecklings- och kommersialiseringsrättigheter för Kappaproct® globalt. Kappaproct® är i sen klinisk utvecklingsfas.

”Vi har under de senaste 15 månaderna haft ett utmärkt och mycket produktivt samarbete med våra kollegor på Almirall,” säger Wenche Rolfsen, styrelseordförande i InDex Pharmaceuticals. ”De data som vi tillsammans har genererat ger ett starkt stöd för en fortsatt utveckling av Kappaproct® som ett lovande och säkert nytt behandlingsalternativ för patienter med svårbehandlad ulcerös kolit, och vi är fast beslutna att fortsätta det kliniska utvecklingsprogrammet och uppfylla vårt mål att föra Kappaproct® till marknaden.”

Uppsägningen av avtalet ligger i linje med den ompositionering av sin FoU-organisation som Almirall nyligen har genomfört för att dra nytta av sin stora kompetens inom formulering och av sina nya substanser inom dermatologi. Almirall har meddelat att deras nya strategi är att bli ett ledande specialty pharma-bolag med fokus på att förbättra livskvaliteten hos patienter med dermatologiska sjukdomar, och att bolaget kommer att använda sin starka likviditet för att finansiera tillväxtmöjligheter i denna riktning.

”Med de globala rättigheterna till Kappaproct® åter i våra händer, har vi nu alla alternativ tillgängliga när det gäller strukturen på framtida licenstransaktioner, vilket ger strategiskt handlingsutrymme i vårt fortsatta affärsutvecklingsarbete,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. ”Vi har ett starkt paket att erbjuda partners med intresse för inflammation och gastrointestinala sjukdomar såsom IBD.”

Kappaproct® är InDex Pharmaceuticals ledande läkemedelskandidat och är i sen klinisk utvecklingsfas för måttlig till svår ulcerös kolit, en funktionsnedsättande, kronisk inflammation i tjocktarmen. Kappaproct® är en DNA-baserad immunmodulerande sekvens (DIMS) som binder till Toll-like receptor 9 (TLR9). Den senaste kliniska studien, COLLECT, genomfördes i sju europeiska länder och inkluderade 131 patienter med måttlig till svår ulcerös kolit som inte svarade på gängse behandling. De fick antingen Kappaproct® eller placebo som tillägg till konventionell behandling. Kappaproct® visade statistiskt signifikanta effekter på effektmått som är högst relevanta från både ett regulatoriskt och kliniskt perspektiv såsom viktiga kliniska symptom, dvs blod i avföringen och avföringsfrekvens, samt läkning av tarmslemhinnan. Det primära effektmåttet, klinisk remission vid vecka 12 enligt CAI-skalan, uppnåddes inte på grund av ett oväntat högt placebosvar för detta effektmått. Nästa kliniska studie med Kappaproct® håller för närvarande på att planeras i diskussion med de regulatoriska myndigheterna i Europa och USA.

Kontakt InDex Pharmaceuticals:

Peter Zerhouni, VD

Tel: +46 8 508 847 35

peter.zerhouni@indexpharma.com