30 mars 2020 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisning för 2019. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.indexpharma.com/sv/category/arsredovisningar/.

Tryckt årsredovisning postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. Beställning skickas till info@indexpharma.com, eller per post till InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ), Tomtebodavägen 23a, 171 77 Stockholm.

För mer information:

Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 508 847 35
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Kort om InDex Pharmaceuticals

InDex är ett läkemedelsutvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-post certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv

Offentliggörande

Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 30 mars 2020 kl. 14:00 CET.