8 april 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) publicerar idag årsredovisningen för 2023. Årsredovisningen bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida https://www.indexpharma.com/sv/finansiella-rapporter/.

Årsredovisningen postas till de aktieägare och andra intressenter som särskilt begär det. Beställning skickas till [email protected], eller per post till InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ), Berzelius väg 13, 171 65 Solna.

För mer information:
Jenny Sundqvist, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: [email protected]

Johan Giléus, CFO och vice VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: [email protected]

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 8 april 2024 kl. 8.00 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals vision är att hjälpa patienter med immunologiska sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ. Cobitolimod utvärderades i fas III-programmet CONCLUDE för måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

InDex Pharmaceuticals är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Informationen i detta pressmeddelande är avsedd för investerare