23 augusti 2021 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att två nya medarbetare anställts i bolagets kliniska utvecklingsorganisation inför starten av fas III-studien CONCLUDE med cobitolimod.

Anders Bröijersén tillträder som Senior Medical Director Clinical Operations och Johan Levin som Project Manager Clinical Operations.

Anders Bröijersén är disputerad läkare och har 15 års erfarenhet inom klinisk utveckling, medical affairs och läkemedelssäkerhet från ledande läkemedelsbolag som Boehringer Ingelheim och MSD. Han är idag Medical Director, Global Pharmacovigilance & Patient Safety på Sobi.

Johan Levin är utbildad sjuksköterska och har mer än 20 års erfarenhet från klinisk utveckling på ledande läkemedelsbolag och kliniska kontraktsforskningsföretag (CRO) som MSD och Covance. Han arbetar idag som senior Clinical Research Associate (CRA) på PRA Health Sciences.

“Jag är glad att InDex kunnat attrahera två mycket kvalificerade nya medarbetare och hälsar Anders och Johan välkomna till teamet,” säger Peter Zerhouni, VD för InDex Pharmaceuticals. Vi utökar organisationen inför starten av vår globala fas III-studie CONCLUDE med cobitolimod för att kunna vara aktiva mot klinikerna i studien i samarbete med vårt CRO, vilket var en framgångsrik modell för patientrekryteringen i vår förra studie CONDUCT.

Fas III-studien CONCLUDE med cobitolimod kommer att omfatta 440 patienter och genomföras på ett par hundra kliniker i över 30 länder. Det är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad klinisk studie för att utvärdera cobitolimod som en ny behandling för patienter med måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit.

För mer information:
Peter Zerhouni, VD
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: peter.zerhouni@indexpharma.com

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 23 augusti 2021 kl 08:00 CET.

Kort om cobitolimod
Cobitolimod är en unik Toll-like receptor 9 (TLR9) agonist som kan ge en lokal anti-inflammatorisk effekt i tjocktarmen, vilket kan leda till läkning av tarmslemhinnan och lindring av de kliniska symtomen vid ulcerös kolit. Cobitolimod mötte det primära effektmåttet i fas IIb-studien CONDUCT och uppvisade en enastående kombination av effekt och säkerhet. Resultaten har publicerats i den ansedda medicinska tidskriften The Lancet Gastroenterology & Hepatology. Data från fyra tidigare placebokontrollerade kliniska studier stödjer effekten och säkerheten som visades i CONDUCT-studien.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex är ett läkemedels utvecklingsbolag med fokus på immunologiska sjukdomar med stora medicinska behov av nya behandlingsalternativ. Bolagets främsta tillgång är läkemedelskandidaten cobitolimod som är i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av måttlig till svår ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen. InDex har också utvecklat en plattform av patentskyddade substanser, så kallade DNA-baserade ImmunModulerande Sekvenser (DIMS), med potential att användas vid behandling av olika immunologiska sjukdomar.

InDex är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB med e-postadress certifiedadviser@redeye.se och telefonnummer +46 8 121 576 90 är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.