VD för InDex Pharmaceuticals. Peter Zerhouni, intervjuas om bolagets verksamhet under det första kvartalet 2020.