26 mars 2024 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar idag att VD Jenny Sundqvist samt CFO och Vice VD Johan Giléus lämnar bolaget med sista arbetsdag den 26 september 2024.

Jenny Sundqvist och Johan Giléus kommer båda att kvarstå på sina poster och stå till bolagets förfogande fram till sista anställningsdag.

”Jag vill tacka Jenny och Johan för deras värdefulla insatser och för ett mycket gott samarbete. Tyvärr levererade vår fas III studie inte det resultat vi hade hoppats på och all nuvarande verksamhet kommer att stängas ner. Jag önskar både Jenny och Johan ett stort lycka till och är säker på att de kommer att uppskattas lika högt i deras nästa uppdrag som vi har gjort här på InDex,” säger Wenche Rolfsen, styrelseordförande för InDex Pharmaceuticals.

För mer information:
Wenche Rolfsen, styrelseordförande
Tel: +46 8 122 038 50
E-post: [email protected]

Offentliggörande
Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 26 mars 2024 kl. 16:55 CET.

Kort om InDex Pharmaceuticals
InDex Pharmaceuticals vision är att hjälpa patienter med immunologiska sjukdomar där det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ. Cobitolimod utvärderades i fas III-programmet CONCLUDE för måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit – en funktionsnedsättande, kronisk inflammation av tjocktarmen.

InDex Pharmaceuticals är baserat i Stockholm. Bolagets aktier (kortnamn INDEX) handlas på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Redeye AB är bolagets Certified Adviser. För mer information, vänligen besök www.indexpharma.com/sv.

Informationen i detta pressmeddelande är avsedd för investerare