Verksamhetsuppdatering hos Redeye

Den 12 december kl. 10:00 kommer InDex VD Peter Zerhouni att ge en genomgång av hur bolaget ser vägen framåt mot fas III utifrån den framgångsrika fas IIb-studien CONDUCT med läkemedelskandidaten cobitolimod.

Verksamhetsuppdateringen avslutas med en frågestund tillsammans med InDex Pharmaceuticals styrelseordförande Wenche Rolfsen och styrelseledamot Lennart Hansson. Presentationen kommer att hållas på svenska och kan följas på https://www.redeye.se/events#/event/584954. Det kommer finnas möjlighet att medverka på plats i Redeyes lokaler på Mäster Samuelsgatan 15, vån 10, i Stockholm. Anmälan görs via https://www.lyyti.fi/reg/Index_Pharmaceuticals__12_dec_3010.