InDex Pharmaceuticals får nytt patent beviljat i USA

3 november 2016 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att ett nytt användningspatent för läkemedelskandidaten cobitolimod kommer att beviljas av den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO). Patentet ger ytterligare skydd för användningen av vissa doseringsregimer av cobitolimod för behandling av kronisk aktiv ulcerös kolit hos patienter som inte svarar på eller är intoleranta mot anti-inflammatorisk behandling.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50