InDex Pharmaceuticals avbryter fas III-programmet med cobitolimod

· En oberoende Data Monitoring Committee (DMC) konkluderar att det är osannolikt att cobitolimod kommer att uppfylla det primära effektmåttet vid slutförande av Induktionsstudie 1
· Mer information om nästa steg kommer att meddelas när en grundlig analys av data från Induktionsstudie 1 har genomförts

21 November, 2023 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex Pharmaceuticals”) meddelar idag att en oberoende DMC har slutfört den planerade dosvalsanalysen inklusive säkerhetsgranskning och futilitetsanalys i Induktionsstudie 1 av fas III-programmet CONCLUDE. DMC konkluderar att det är osannolikt att cobitolimod kommer att uppfylla det primära effektmåttet vid slutförande av Induktionsstudie 1. Rekommendationen att avbryta studien baseras inte på säkerhetsproblem.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) offentliggör valberedning inför årsstämman 2024

30 oktober 2023 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag valberedningens sammansättning för årsstämman 2024. Valberedningens uppgift är att inför årsstämman 2024 framlägga förslag till val av styrelseordförande och övriga ledamöter i styrelsen, styrelsearvoden och eventuell annan ersättning till styrelseledamöterna samt val och arvodering av revisorer.

InDex Pharmaceuticals meddelar att alla patienter som krävs för att nå milstolpen för dosvalet av cobitolimod har slutfört Induktionsstudie 1 av fas III-programmet CONCLUDE

11 oktober, 2023 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att 30% av patienterna har genomfört sista besöket i Induktionsstudie 1 av fas III-programmet CONCLUDE, som utvärderar cobitolimod som en ny behandling för patienter med måttlig till svår vänstersidig ulcerös kolit. Utfallet från dosvalsanalysen av cobitolimod kommer att presenteras under fjärde kvartalet i år enligt plan.

”Positiva resultat från PK-studie med cobitolimod” utsedd till en av de bästa abstrakten för posterpresentation vid UEGW

22 augusti, 2023 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att de positiva resultaten från farmakokinetikstudien (PK-studien) med cobitolimod i patienter med måttlig till svår ulcerös kolit kommer att presenteras vid en av de ledande kongresserna inom gastroenterologi, the United European Gastroenterology Week (UEGW). Abstraktet har blivit utsedd till ett av de bästa abstrakten för posterpresentation och har därför också blivit utvald för att presenteras muntligt i en av de modererade postersessionerna.

InDex Pharmaceuticals och Viatris Japan ingår licensavtal för att utveckla och kommersialisera cobitolimod i Japan

Maj 31, 2023 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) (“InDex”) meddelar idag att ett licensavtal har ingåtts med Viatris Pharmaceutical Japan Inc. (”Viatris Japan”) för att registrera och kommersialisera cobitolimod i Japan för behandling av ulcerös kolit. Cobitolimod är en TLR9-agonist som utvärderas i det globala fas III-programmet CONCLUDE, som en ny behandling för måttlig till svår ulcerös kolit. Avtalet, inklusive milstolpsbetalningar, är värt upp till 50 miljoner USD, exklusive royalties.

Välkommen till InDex Pharmaceuticals Business Update-presentation i Stockholm den 9 maj, kl 13:00 till 15.30 CET

26 april, 2023 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) bjuder in investerare, analytiker och media att delta i en direktsänd Business Update-presentation där Jenny Sundqvist, VD, och InDex Pharmaceuticals ledningsgrupp kommer att delge insikter och uppdateringar kring bolagets mission att förbättra livet för patienter som lider av immunologiska sjukdomar. Fokus kommer att vara på det pågående fas III-programmet CONCLUDE med bolagets ledande läkemedelskandidat, cobitolimod – en potentiell ny behandling för patienter med ulcerös kolit.

InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) kallar till årsstämma

19 april 2023 – Aktieägarna i InDex Pharmaceuticals Holding AB, org. nr 559067-6820 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 maj 2023 klockan 17.00 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler på adress Sturegatan 10 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 16.30.

InDex Pharmaceuticals meddelar positiva resultat från en farmakokinetikstudie (PK-studie) med cobitolimod

15 mars, 2023 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag positiva resultat från en farmakokinetikstudie (PK-studie) med cobitolimod i patienter med måttlig till svår ulcerös kolit. Det systemiska upptaget var begränsat både för patienter med aktiv sjukdom och i klinisk remission. För första gången har patienter behandlats med doser om 500 mg, och i linje med tidigare studier tolererades cobitolimod väl.

InDex Pharmaceuticals deltar i ECCO-kongressen 2023

27 februari, 2023 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag att bolaget kommer att delta vid den årliga kongressen för European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO), 1-4 mars 2023 i Köpenhamn. ECCO är det största globala forumet för specialister inom inflammatorisk tarmsjukdom.

InDex Pharmaceuticals uppdaterar tidplanen för fas III-studien CONCLUDE med cobitolimod

27 januari, 2023 – InDex Pharmaceuticals Holding AB (publ) meddelar idag en uppdatering av tidplanen för valet av dos i den pågående fas III-studien CONCLUDE med läkemedelskandidaten cobitolimod. Utfallet av dosvalet förväntas fjärde kvartalet 2023. Vid den tidpunkten har InDex slutfört bedömning av effekterna på tidslinjen för den övergripande utvecklingsplanen, inklusive topline-resultaten i CONCLUDE.

Investerarkontakt

Johan Giléus
Johan Giléus
+46 8 122 038 50